SDH  familjeservice (LDS Family Services) är en privat, ideell organisation som grundades av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga för att vara ett stöd till kyrkoledare och för att hjälpa enskilda och familjer beträffande sociala och känslomässiga utmaningar och innefattar bland annat följande stöd:

Återhämtningsprogram för missbrukare. Det är ett 12-stegsprogram som hjälper individer att komma över missbruk av skadliga ämnen som t.ex. alkohol, tobak, droger, kaffe/te och beteendeberoenden som t.ex. pornografi, otillbörligt sexuellt beteende, hasardsspel och ätstörningar. Programmet bygger på evangelieprinciper och den hjälp som finns i Jesu Kristi försoning.

Kursmaterial för att stärka äktenskap och familj. 

Rådgivning till kyrkoledare. SDH Familjeservice kan hjälpa kyrkoledare i deras arbete med medlemmar i deras församlingar som har sociala eller känslomässiga problem.

För ytterligare information: LDS Family Services (engelska)